O Projektu

Vítejte na stránce prvního šumavského orloje. Nachází se ve středu šumavského rekreačního střediska Hojsova Stráž na Železnorudsku.
Uvedení do provozu proběhlo 17. listopadu roku 2017.

double_foto_final2

Vše začalo v květnu roku 2014 nálezem kolečka ze šicího stroje a následným pokusem vyrobit z něj krokové kolo pro stroj věžních hodin. Podařilo se, potom následovala výroba kotvy, výpočty a výroba ozubených kol, hřídelí, rámu stroje, osazení do kuličkových ložisek… až vznikl funkční hodinový stroj, který na orloji ukazuje běžný občanský čas.
Současně se zrodila myšlenka pokračovat ve výrobě dalších strojů a zhotovit tak orloj pro jednu z nejmalebnějších šumavských obcí.
Byl vyroben stroj s čtyřiadvacetihodinovým číselníkem, otočnými kruhy a rafijemi, které kromě středního slunečního času ukazují i čas hvězdný, datum a kalendářní měsíc, znázorňují pohyb Slunce znameními zvěrokruhu, aktuální fázi Měsíce, dny uplynulé od novu a vzájemné aspekty Slunce a Měsíce.
Následoval bicí stroj, který každé poledne odbije prvních osm tónů naší státní hymny a po jejich doznění smrťáček 12x zazvoní na zvon.
Nakonec byl vyroben stroj pohánějící otočnou mapu hvězdné oblohy a takzvanou dračí rafiji, která predikuje zatmění Slunce a Měsíce (nikoliv pro danou oblast, ale pro kterékoliv místo na Zemi). Tento stroj zároveň pohání ručičky dvou menších číselníků, které ukazují časy východů a západů Slunce v daný den.
Podrobnější informace o konstrukci jednotlivých strojů najdou případní zájemci v sekci TECHNICKÉ INFORMACE.

NA TOMTO MÍSTĚ BYCH RÁD PODĚKOVAL PLZEŇSKÉMU KRAJI, MĚSTU ŽELEZNÁ RUDA A TĚM OBYVATELŮM HOJSOVY STRÁŽE, KAMARÁDŮM I VŠEM OSTATNÍM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA REALIZACI TOHOTO PROJEKTU.

Případné informace na uvedené e-mailové adrese, nebo na tel. 732 445 700.

Zdeněk Landa

orloj-sumava-hojsovastraz.cz